Scheepswrak: STAD BERGEN

Naam:

STAD BERGEN

Bodemdiepte:
5.00 meter
Gezagvoerder:
CORNELIS WOPKES VOS
Lading:
BALLAST BESTAANDE UIT DAKPANNEN EN BAKSTENEN
Nationaliteit:
NEDERLANDS
Scheepsnaam:
STAD BERGEN
Soort schip:
EENMAST GALJOOT
Thuishaven:
TERSCHELLING
Tonnage:
50,00 bruto register ton
Vergaan:

HET WRAK OP DE PANNENPLAAT . zo heet het prachtige boekje dat door het duikteam Caranan uit Harlingen onder leiding van Ane Duijf is uitgegeven . Zij vonden in 1985 op aanwijzing van een visser aan de westzijde van de Pannenplaat bij Griend in de Waddenzee een nieuw wrak. Het schip bleek onder andere geladen met een grote hoeveelheid Friese dakpannen en bakstenen. Verder werden er veel scherven gevonden van Nederrijns aardewerk waaronder vijf borden voorzien van de datum 1756. Prachtige vondsten waren een aantal koperen tabaksdozen voorzien van gravures. Verder werden er veel voorwerpen gevonden die aan de bemanning toebehoord zullen hebben. In 2005 zijn er door duikteam Ecuador nog twee gietijzeren kannonetjes geborgen, zogenaamde draaibassen van een meter lang. Onderzoek in verschillende archieven gaven een vijftal strandingen in de buurt van Griend in 1756.

 

Uit al de door Frank van Peperstraten gevonden gegevens kwam uiteindelijk de conclusie dat het zeer waarschijnlijk moet gaan om de eenmastgaljoot STAD BERGEN van schipper Cornelis Wopkes Vos die van Terschelling afkomstig was. Het schip was eigendom van de Amsterdamse koopman Arnold Hooghart. In maart 1756 zou hij naar Noorwegen afvaren met een lading ballast. Helaas strandde het schip op 28 maart 1756 bij het eiland Griend aan de oostwal van de Vliestroom waarbij het schip is blijven zitten nadat er enige inventaris geborgen is. Cornelis Wopkes Vos verongelukt uiteindelijk in maart 1767 in de baai van Audienne in Bretagne bij het zinken van zijn schip  DE JONGE JUFFROUW GEERTRUIDA ANNNA.