Het wrak van de OSCAR

Op 2 october 1911 schreef de Harlinger Courant o.a. het volgende: 'Men meldt van Terschelling: Verschrikkelijk heeft de storm alhier en op zee niet het minst, vooral toegeslagen,  door plotselinge draaiing van den wind. Die zette de zeeen tegen elkaar op en geselde het water geweldig. Een kokende schuimende massa, zover het oog reikte.Vele schepen geraakten door die wending onklaar en konden niet uit de wal blijven. Hiertoe behoorde de stoomtrawler MERKUR uit Bremerhaven die met gebroken roer, schroefas en defecte stoomketel over de gronden naar binnen is geslagen en met verlies van ankers door de sleepboten NEPTUNUS en SIMSON alhier binnen gesleept. Te 11 uur 's morgens ontwaarde men in de Buitengronden een schoener met klein zeil, die in een gevaarlijke positie verkeerde. De sleepboten SIMSON en NEPTUNUS gevolgd door de reddingboot BRANDARIS stoomden derwaarts. Pas waren ze vertrokken, toen van de toren de vreselijke tijding kwam dat het vaartuig was omgeslagen. De booten werden daarop met seinen teruggeroepen. De BRANDARIS ging door. Op de plaats des onheils gekomen vond men een sloep half vol water en een reddingboei met de naam OSCAR-ZUIDBROEK.' Op Terschelling spoelden nog 2 reddingboeien aan en een paar kinderklompjes.'

Bij de ramp zijn 4 man verdronken, de 24-jarige kapitein Geert Schothorst uit Zuidbroek, zijn 17-jarige broer, een deknecht en een Duitse stuurman, Bartels die een week later op Terschelling aanspoelde en in Zuidbroek begraven werd. Meestal voer de vrouw van Schothorst mee maar omdat ze hoogzwanger was is ze die keer thuis gebleven. Het schip was met een lading tegels onderweg van Brunsb├╝ttel via Harlingen naar Bonn. Het zou de laatste reis als zeilschip worden omdat Schiphorst geld bij zich had voor een nieuwe motor.

Op 18 november spoelde er bij Hoorn nog een onbekende drenkeling aan.

Het wrak is tot nu toe niet gevonden.

OSCAR
OSCAR
NEDERLANDS
01-10-1911
53-25,50N 05-08,05E
TWEEMAST GAFFELSCHOENER
1910
200 bruto register ton
GEERT SCHOTHORST
SCHOTHORST
MARTENSHOEK/ZUIDBROEK
GRANIETEN TEGELS
10 meter