Het wrak van de FERNANDA

Tijdens een zware storm in de nacht van 23 november 1908 voer ten noorden van Terschelling de Italiaanse driemast-bark FERNANDA, gesleept door de sleepboot VULCAN. Het schip stond onder commando van de Italiaanse kapitein Francisco Arpe, bemand met 14 koppen, Russen en Italianen. Het schip was met een lading hout op 8 november vertrokken uit Riga en had als bestemming Swansea in Engeland. Toen de sleeptros brak kon er vanwege het zware weer geen nieuwe verbinding gemaakt worden. Men poogde nog de zeilen bij te zetten, maar ze vlogen in flarden van de masten en verloor de sleepboot de FERNANDO uit het oog. Deze strandde uiteindelijk in de Noordwest Gronden van Terschelling. Om 1 uur 's nachts zag men op de Brandaris dat er vuurpijlen werden afgestoken. Er werd gewacht tot 6 uur in de morgen en toen werd de sleepboot NEPTUNUS uitgestuurd met de roeireddingboot van Westterschelling op sleeptouw. De reddingboot werd bovenwinds van het wrak losgelaten en schipper Klaas Knop zag kans de FERNANDO te bereiken en met moeite konden er 5 man worden overgenomen. Alleen de kapitein en de kok moesten achterblijven. Deze laatste had een gebroken been. Terugroeiend naar de sleepboot werd de reddingboot door een enorme grondzee rechtstandig achterover geworpen waardoor alle inzittenden in zee terecht kwamen. 5 opvarenden van de Fernando en 5 roeiers klommen op de omgeslagen boot. Met een vlet van de NEPTUNUS konden deze gered worden. Vijf anderen konden worden opgepikt door de sleepboot TERSCHELLING. Hein Former was toen al overleden. Schipper Knop en Gerrit de Beer waren gewond, maar Teunis Brouwer en Steven Knop ontbraken. Brouwer spoelde later aan op Ameland en is begraven in Hollum. De volgende dag ging de reddingboot van Midsland naar het wrak en deze zag kans kok Madis Walter uit Pernau te redden. De kapitein was in een vlaag van verstandsverbijstering in de nacht overboord gesprongen. Na de stranding was het schip gebroken en de zeven mannen die op het voorschip zaten zijn allemaal verdronken. Een ligt begraven op het oude kerkhof van West, Luigi Singanello. De volgende dag lag het strand van Terschelling bezaaid met planken. De jutters hadden genoeg te doen.

FERNANDA
FERNANDA
ITALIAANS
23-11-1908
53-22,65N 05-04,80E
DRIEMAST BARK
1875
82 m
12 m
1418 bruto register ton
FRANCISCO ARPE
EREDI VASSALLO
GENUA
HOUT