Het wrak van de VIDAR

 

Helderse Crt. 25 -09-1875: 'Van Terschelling schrijft men ons dd. 22 September het volgende: Op 20 dezer is alhier in de buitengronden vastgeraakt het Zweedsche stoomschip VIDAR, kaptein Fernlund, met rogge van Croonstad naar Rotterdam bestemd, een gedeelte der lading is met visschersvaartuigen geborgen, het schip zit reeds gedeeltelijk onder water en wordt als verloren beschouwd. De equipage is te Terschelling behouden aan wal gekomen"

De redding werd verricht door de postschuit van de beroemde Terschellinger redders Tjerk de Haan en Jacob Spits.

Amsterdamse Crt.  21-09-1875: "Het s.s. VIDAR is wegens de holle zee door het volk verlaten. Morgen zal men opnieuw proberen het af te brengen."

22-09: "Heden is een gedeelte der tuigage van de VIDAR geborgen. Bij gunstig weer hoopt men nog van de lading te kunnen redden."

23-09: "De VIDAR zit vol water. Alle hoop op behoud is verloren. De sleepboot MAGNET II is teruggekomen."

24-09: "Deze morgen hebben enige lichters beproefd de VIDAR te naderen doch de stoomboot zit in het zand. Van de inventaris is weinig geborgen."

5-10: Inventaris verkocht voor f 2410,65 en het wrak voor f 65,00 aan scheepscommissaris Pieter Teunis Krul en rogge voor f 420,80.

In 1989 gevonden vlak bij het wrak van de ANNA PAULOWNA en geidentificeerd aan de Zweedse bel van de telegraaf. Weinig wrak, compound stoommachine en 1 ketel. IJzer schroefas van 20 meter met ijzeren schroef en verder is het wrak geheel verzand.

VIDAR
VIDAR
ZWEEDS
20-09-1875
53-24,70N 05-07,31E
VRACHTSCHIP
1873
60 m
9 m
C.P. FERNLAND
ANG FARTYG
GOTENBURG
ROGGE
18 meter