Het wrak van de SEVERINE

Op 9 augstus 1995 voer het Duitse stalen zeiljacht SEVERINE over de Noordwestgronden van Terschelling. Het schip kwam uit Makkum en zou doorzeilen naar Borkum. Helaas raakte men het wrak van het Zweedse m.s. ECUADOR en het jacht begon onmiddellijk water te maken. Binnnen 5 minuten was het schip gezonken. De 5 opvarenden, 3 mannen en 2 vrouwen konden zich ternauwernood veilig stellen in een piepklein rubberbootje dat achter het jacht aan werd meegesleept. Drie personen erin, en 2 hingen er naast toen het bergingsvaartuig TYPHOON van Terschelling 10 minuten later ter plaatse was. Een van de geredden was de ruim 80-jarige moeder van de eigenaar. Het  jacht was door eigenaar Pest in 6 jaar tijd zelf gebouwd.

Op verzoek van de eigenaar heeft duikteam Ecuador dezelfde dag op het wrak gedoken. De mast met de zeilen stak toen nog oven water uit. Alle waardepapieren en de drankvoorraad konden worden geborgen. Enige dagen later zorgde een storm ervoor dat het wrak geheel total loss raakte. Een deel van de gebroken mast is als souvenir te bewonderen in het clubhuis van Ecuador. De geborgen drank is spoorloos geraakt.

SEVERINE
SEVERINE
DUITS
09-08-1995
53-21,06N 05-02,04E
ZEILJACHT
1989
12 m
4 m
PEST
MAKKUM
5 meter