Het wrak van de DZ 51 GERSOM

Op 10 januari 1962 is in de Zuid Meep tussen Terschelling en Griend de DZ 51, schipper Gerrit Jansema, gezonken. De schipper en zijn knecht, de 20-jarige A. Jansema, eveneens uit Delfzijl, konden worden gered door de HA 13 van schipper Steven Koornstra. Het ongeluk gebeurde, toen de netten van de DZ 51, die aan het garnalenvissen was, aan een onder water zittend  obstakel bleven zitten. Bij een poging de netten los te trekken, knapten de gieken waarna de netten alleen nog met de staaldraden aan de mast bleven zitten. Toen deze ook knapten sloeg het scheepje naar de andere kant, liep vol water en zonk vrijwel meteen. Schipper Jansema, die niet kon zwemmen, had het geluk dat een reddingboei zijn kant opdreef, waarmee hij zich drijvende kon houden. Zijn knecht kon wel zwemmen.

De DZ 51 ligt in een geul, die tussen 5 en 8 meter diep is. In deze Zuidmeep liggen vrij veel obstakels, die waarschijnlijk afkomstig zijn van in oorlogstijd neergeschoten vliegtuigen. (bron Leeuwarder Crt. 11-01-1962)

Foto overgenomen van Kotterfoto. Web-Log Nl

DZ 51 GERSOM
DZ 51 GERSOM
NED.
10-01-1962
53-17,50N 05-16,39E
GARNALENKOTTER
GERRIT J. JANSEMA
DELFZIJL
8 meter